+65 6336 2328

Past Committees

Management Committee  2006 – 2009  

Zhou Yingxin (President),

Yang Kin Seng (Vice President), 

Ma Guowei (Hon Secretary), 

Cai Jungang (Hon Treasurer), 

Zhao Zhiye (Member), 

Win Naing (Member), 

Zhang Xihu (Member).

Hong Sze Han and Ong Perng Fey (co-opt members)

 

Management Committee  2010 - 2012

Zhou Yingxin (President)

Yang Kin Seng (Vice President)

Wong Ngai Yuen Louis (Hon. Secretary)

Ong Perng Fey (Hon. Treasurer) 

Cai Jun Gang (Member)

Gan Cheng Chian (Member) 

Lee Hee Suk (Member) 

Zhang Xihu (Member) 

Zhao Zhiye (Member) 

 

Management Committee    2013 - 2016

Zhao Zhiye (President)

Cai Jungang (Vice President)

Wong Ngai Yuen, Louis (Hon. Secretary) 

Ong Huei Luen (Hon. Treasurer)

Cheng Ying Ngong Andrew (Member)

Li Guojun (Member)

Ong Perng Fey (Member)

Teo Tiong Yong (Member)

Zhou Yingxin (Member)